ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν βλέπουμε, με τη σειρά, τη διαδικασία που ακολουθείται για την αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα. Στη διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση του τοίχου και η επαναφορά του στην αρχική του μορφή, με σοβάτισμα, στοκάρισμα και τελικό βάψιμο. 

Βήμα 1

Βήμα 3

Βήμα 5

Βήμα 7

Βήμα 9

Βήμα 11

Βήμα 2

Βήμα 4

Βήμα 6

Βήμα 8

Βήμα 10