ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τα βήματα κατασκευής της.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΕ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
​ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑ
​(ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ - ΧΟΝΤΡΟ ΧΕΡΙ) 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ)

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΚΑΨΙΜΟ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ - ΨΙΛΟ ΧΕΡΙ. ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ